فیلم تیرانداز-2007

کارگردان--انتوان فوکوا

مارک والبرگ. بابی سواگر. شروین قطعه ای 

   مایکل پنا .    پلیس نیک محمدصمصامی

   نادبیتی   .       سناتور     .       میثم نیکنام  

 دنی گلاور. سرهنگ جان  .    حسین عرفانی

الیس کوتلیس.   قاضی .     میرطاهرمظلومی

                  .   معاون  .      غلامرضاصادقی

                  .  استاد  .       همت مومیوند

                   .دادستان.     حسین خدادبیگی

             گوینده زمان ومکان.حسین خدادادبیگی