[-]
جعبه پيام
» <ترنچ موزر> دونالد ساترلند ، از بازماندگان سینما کلاسیک درگذشت
» <لوک مک گرگور> پت و مت یا جن و جودی؟! https://cafeclassic5.ir/showthread.php?t...9#pid45599
» <شارینگهام> پست بسیار زیبا و سینمایی ورزش 3 در وصف برد پرگل آلمان https://www.varzesh3.com/news/2048718
» <سروان رنو> آقای اسمیت به واشنگتن می رود ! ... https://cafeclassic5.ir/showthread.php?t...5#pid45595
» <رابرت> "ناصر"های گوینده-دوبلور در "خاطرات سودا زده من" https://cafeclassic5.ir/showthread.php?t...2#pid45592
» <شارینگهام> تقدیم به کنتس عزیز: «نومید مشو ،امید می‌دار ای دل* در غیب عجایب است بسیار، ای دل»
» <کنتس پابرهنه> جناب شارینگهام عزیز مرسی برای این کشفیات... پس من از حالا به خودم وعده ی پنجمین ستاره رو دادم.
» <سروان رنو> بحث تاریخی درباره مهاجران و تیم ملی فوتبال آلمان و فرانسه ... https://cafeclassic5.ir/showthread.php?t...8#pid45568
» <شارینگهام> سلام و درود ، خوش آمدید
» <master of puppet> سلام به تمامی کاربران کافه کلاسیک
Refresh پيام :


ارسال پاسخ 
 
رتبه موضوع
  • 4 رای - 4 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تکنولوژی و سینما
نویسنده پیام
زرد ابری آفلاین
دوست قدیمی
***

ارسال ها: 847
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۱/۲/۳۰
اعتبار: 68


تشکرها : 10282
( 8714 تشکر در 516 ارسال )
شماره ارسال: #41
RE: تکنولوژی و سینما

19 - كتيبه ها و نقوش حك شده و بر روي سنگها و ديوارها چه اثر هنري تلقي مي شود؟


الف) نقاشي                            ب) مجسمه                             ج) نقش برجسته                      د) مينياتور

20 - كدام تعريف در ارتباط با شكل صحيح است؟

الف) نمايش تصويري اشياء و حجم ها به صورت دو بعدي           ب) نمايش دو بعدي اشياء

ج) نمايش سه بعدي اشياء                                                     د) نمايش واقع بينانه اشياء

21 - نمايش ظاهر خاصي از يك شيء مثلا سطح يك ديوار بيانگر كدام مفهوم زير است؟


الف) شكل                              ب) بافت                                ج) سطح                                د) رنگ

22 - اشكال تركيبي و مركب از چه روشي بوجود مي آيند؟


الف) برداشتن قسمت يا قسمتهايي از يك شكل                             ب) تركيب و كنار هم قرار دادن دو يا چند شكل ساده هندسي

ج) برش دادن يا شكستن اشكال ساده و تركيب مجدد آنها با يكديگر   د) همه موارد

23 - با كدام مفهوم زير مي توانيم با كمك احساس بصري خاصيت ظاهري يك شيء نظير سختي يا نرمي را درك كنيم؟

الف) شكل                              ب) بافت                                ج) سطح                                د) رنگ

24 - بافتهاي بصري به  چند نوع تقسيم مي شوند؟


الف) يك نوع – ترسيمي            ب) دو نوع تصويري و تجسمي   ج) دو نوع تصويري و ترسيمي       د) دو نوع تصويري و تركيبي

25 - بافتهاي ترسيمي از طريق كدام روش زير  بوجود مي آيند؟


الف) ترسيم و تكرار انواع خطوط يا اشكال در كنار يكديگر

ب) با استفاده از پاشيدن و ماليدن مواد رنگين به روي سطوح مختلف توسط ابزارهاي نقاشي مثل قلم مو – كاردك و…

ج) با استفاده از بافت سطوح طبيعي مواد مختلف كه بر روي آنها مركب يا رنگ ماليده شود

د) همه موارد


26 - كدام يك از موارد زير از روشهاي  ايجاد بافت ترسيمي نيست؟


الف) خراشيدن – تراشيدن و كنده كاري سطوحي كه مواد رنگين بر روي آنها ماليده شده است

ب) سطوح چوب- فلز – شيشه – و اكثر مواد طبيعي مصنوعي بافت طبيعي ايجاد مي كند

ج)‌قرار دادن تصاوير  اشيا ء در كنار يكديگر


د) پاشيدن و يا ماليدن مواد رنگين بر روي سطوح گوناگون بكمك ابزار هاي نقاشي نظير كاردك و قلم مو

27 - تعريف زير مر بوط به كدام مفهوم از هنرهاي تجسمي است؟     ( رابطه مناسب ميان اجزاء با يكديگر و با كل اثر)

الف)‌بافت                               ب) شكل                                ج)تناسب                               د) تعادل

28 - كدام تعريف بيانگر تناسب طلايي است؟


الف) نسبت قسمت كوچكتر به بزرگتر برابراست با نسبت قسمت بزرگتر به كل                             ب)‌نسبت قسمت كوچكتر به بزرگتر برابراست نسبت قسمت بزرگتر به كوچكتر


ج) نسبت قسمت بزرگتر به كل برابراست با دو برابر نسبت قسمت كوچكتر به بزرگتر      د) نسبت قسمت كوچكتر به كل برابراست با نصف قسمت بزرگتر به كل

29 - تناسب طلايي چه نوع تناسبي است؟


الف) تناسب بين رنگها              ب)‌تناسب بين ميزان روشنايي و تيرگي                                    ج) تناسب ميان اندازه ها                      د) تناسب بين نوع اشكال

30 - وجود …………… در يك اثر تجسمي مبين تأثير گذاري متناسب و هماهنگ همه عناصر در آن تركيب مي باشد؟

الف) تركيب رنگ                    ب) تناسب طلايي                     ج) بافت                                د) تعادل

31 - چند نوع تعادل در هنرهاي تجسمي تعريف مي شود؟


الف) تعادل متقارن تعادل نامتقارن                                        ب) تعادل هندسي – تعادل غير هندسي

ج) تعادل يكنواخت – تعادل غير يكنواخت                                 ج)‌تعادل متقارن – تعادل رنگي

32 - جمله زير بيانگر چه نوع تعادلي است ؟( ارتباط منطقي و در عين حال متضاد ميان اجزاء و عناصر مختلف يك اثر هنري)


الف) تعادل بصري                   ب) تعدل يكنواخت                    ج) تعادل متباين                           د) تعادل غير متقارن

33 - تعريف زير مربوط به چيست؟     ( تكرار منظم و متوالي يك عنصر تصوير)


الف) بافت                              ب) تعادل بصري                     ج)ريتم                                      د) انيميشن

34 - ريتم به چند دسته تقسيم بندي مي شود؟


الف) 2 دسته                           ب) 3 دسته                             ج) چهاردسته                              د) 5 دسته

35 - انواع ريتم عبارتند از


الف) يكنواخت – يك اندازه – موجي – مركب                            ب) يكنواخت متناوب تكاملي موجي

ج) متعادل – نامتعادل                                                          د) متقارن – مركب – ساده

36 - در اين نوع ريتم چند شكل بصورت مشابه و يكسان در كنار يكديگر قرار مي گيرند؟


الف) يكنواخت                         ب) متناوب                             ج) تكاملي                                   د) موجي

37 - در اين نوع ريتم عناصر بصري بصورت تكراري و همراه با تغييرات در كنار يكديگر تكرار مي شوند؟


الف) يكنواخت                         ب) متناوب                             ج) تكاملي                                   د) موجي

38 - در اين نوع ريتم عنصر بصري از يك مرتبه و حالت خاص شروع شده و همراه با تغييرات به حالت تازه تري مي رسد؟

الف) يكنواخت                         ب) متناوب                             ج) تكاملي                                   د) موجي

39 - اين نوع ريتم عمدتا از حركت منحني سطوح و خطوط بوجود مي آيد كه در آن از نوعي تناوب نيز برخوردار است؟

الف) يكنواخت                         ب) متناوب                             ج) تكاملي                                   د) موجي

40 - تركيب به چند نوع كلي تقسيم بندي مي شود؟


الف ) قرينه و غير قرينه            ب) ساده – و پيچيده                 ج) تركيب فضايي و دو بعدي           ج) تركيب غير متقارن و  ساده

41 -  در اين نوع تركيب عناصر نسبت به محورهاي كادر رسم متقارن  مي باشند؟


الف) غير قرينه                       ب) قرينه                               ج) رنگي                                   د) بصري

42 - در اين نوع تركيب  عناصر نه بر اساس محورهاي كادر بلكه براساس ارزشهاي بصري نظير رنگ روشنايي و در كنار يكديگر قرار مي گيرند؟

الف) غير قرينه                       ب) قرينه                               ج) رنگي                                   د) بصري

43 - در آثار تجسمي فضا به چند نوع تقسيم بندي مي شود؟


الف) فضاي دو بعدي – سه  بعدي                                           ب) فضاي  حجمي – همزمان – وهمي

ج) فضاي وهمي – همزمان                                                   د) فضاي دو بعدي سه بعدي همزمان وهمي

44 - ايجاد  فضاي سه بعدي در يك اثر به كدام روش زير انجام مي شود؟


الف) تغيير اندازه                     ب) تغير رنگ                        ج) تغيير وضوح                          د) همه موارد

45 - تغيير اندازه در كشيدن اشياء در يك اثر به منظور ايجاد حس دوري يا نزديكي اشياء مربوط به كدام كدام فضاي تجسمي است؟

الف) فضاي دو بعدي                ب) فضاي سه بعدي                  ج) فضاي همزمان                   د) فضاي  وهمي

46 - تغيير وضوح و تغيير رنگ به منظمو تمايز اشكال دور و نزديك در يك ا ثر هنري مربوط به چه نوع فضايي است؟

الف) فضاي دو بعدي                ب) فضاي سه بعدي                  ج) فضاي همزمان                        د) فضاي  وهمي

47 - اكثر نقاشي هاي ايراني كه در آن فضاهاي داخل و بيرون يك محيط بصورت يكجا به تصوير كشيده مي شود بيانگر چه نوع فضاي تجسمي است؟

الف) فضاي دو بعدي                ب) فضاي سه بعدي                  ج) فضاي همزمان                   د) فضاي  وهمي

48 - در اين نوع فضاي تجسمي مخاطبان تحت تأثير فضايي ساختگي و ذهني قرار مي گيرند؟


الف) فضاي دو بعدي                ب) فضاي سه بعدي                  ج) فضاي همزمان                   د) فضاي  وهمي

49 - رنگهاي اصلي كدامند ؟


الف) زرد آبي قرمز            ب) نارنجي – فيروزه اي – سبز ج) سياه – سفيد – ارغواني         د)  زرد- سبز – نارنجي

50 - كدام رنگ زير مربوط به رنگهاي اصلي و اوليه نيست؟


الف) زرد                              ب) نارنجي                            ج) قرمز                                د) سبز

51 - رنگهاي درجه دوم يا فامهاي ثانويه كدامند ؟


الف) زرد – آبي – قرمز            ب) نارنجي سبز بنفش         ج) سياه – زرد – قرمز             د) نارنجي – زرد – آبي

52 -  از تركيب دو به دوي رنگهاي اصلي چه رنگهايي بوجود مي آيد ؟


الف) رنگهاي روشن                 ب) رنگهاي درجه دوم              ج) رنگهاي درجه سوم              د) رنگهاي تيره

53 - از تركيب تمام رنگهاي پايه چه رنگي بوجود مي آيد؟


الف) رنگ سياه                      ب) رنگ سفيد                        ج) رنگ خاكستري تيره            د) رنگ خاكستري روشن

54 - رنگ نارنجي از تركيب كدام رنگها بوجود مي آيد ؟


الف) زرد- قرمز                      ب) زرد – آبي                        ج) زرد- سبز                         د) قرمز – آبي

55- رنگ بنفش از تركيب كدام رنگها بوجود مي آيد؟


الف) زرد- قرمز                      ب) زرد – آبي                        ج) زرد- سبز                         د) قرمز – آبي

56 - رنگ سبز  از تركيب كدام رنگها بوجود مي آيد؟


الف) زرد- قرمز                      ب) زرد – آبي                        ج) زرد- سبز                         د) قرمز – آبي

57 - از تركيب دورنگ قرمز و آبي چه رنگي بوجود مي آيد؟


الف) نارنجي                          ب) بنفش                               ج) سبز                                 د) زرد

58 - از تركيب دو رنگ زرد و قرمز چه رنگي بوجود مي آيد ؟


الف) نارنجي                          ب) بنفش                               ج) سبز                                 د) زرد

59 - از تركيب دو رنگ زرد و آبي چه رنگي بوجود مي آيد؟


الف) نارنجي                          ب) بنفش                               ج) سبز                                 د) زرد

60 - به كدام رنگهاي مكمل رنگهاي اصلي كدام رنگه مي باشند؟


الف) رنگهاي درجه دو              ب) رنگهاي درجه سه               ج) رنگهاي تيره                      د) رنگهاي روشن

61 - از تركيب يك رنگ اصلي با رنگ مكمل آن چه رنگي بوجود مي آيد؟


الف) رنگ سياه                      ب) رنگ سفيد                        ج) رنگ روشن                      د) رنگ خاكستري تيره

62 - مكمل رنگ زرد كدام رنگ است؟


الف) نارنجي                          ب) بنفش                               ج) سبز                                 د) آبي

63 - مكمل رنگ آبي  كدام است؟


الف) نارنجي                          ب) بنفش                               ج) سبز                                 د)قرمز

64 - مكمل رنگ قرمز  كدام است ؟


الف) نارنجي                          ب) بنفش                               ج) سبز                                 د) زرد

65 - رنگهاي درجه سوم از تركيب چه رنگهايي بوجود مي آيند؟


الف) تركيب رنگهاي اصلي با يكديگر                                      ب) تركيب رنگهاي درجه دوم با يكديگر

ج) تركيب رنگهاي درجه اول به درجه دو                                د) تركيب رنگهاي روشن با رنگهاي تيره

66 - كدام تركيب زير رنگ درجه سوم ميباشد ؟


الف) زرد – قرمز                    ب) نارنجي – آبي                    ج) زرد – سياه                       د) سبز – بنفش

67 - تعداد رنگهاي درجه اول درجه دوم و درجه سوم بترتيب برابر است با :

الف) 3 – 3 – 12                    ب) 3 – 6 – 3                        ج) 6 – 3 – 3                        د) 3 – 3 – 6

68 - چرخه دوازده تايي رنگ شامل چه رنگهايي است ؟


الف) رنگهاي اصلي و مكمل                                                  ب) رنگهاي اصلي و رنگهاي درجه دوم

ج) رنگهاي اصلي – درجه دوم – مكمل                                    د) رنگهاي اصلي – درجه دوم – درجه سوم

69 - چرخه هفتگانه رنگها شامل چه رنگهايي است؟


الف) رنگهاي  اصلي – درجه دوم – درجه سوم                         ب) رنگهاي درجه اول – درجه دوم – رنگ خاكستري

ج) رنگهاي درجه دوم – درجه سوم – رنگ سياه                       د) رنگهاي درجه اول – درجه دوم – رنگ سياه

70 - شكل هندسي متناسب با رنگ زرد چيست؟


الف) دايره                             ب) مثلث                                ج) مربع                                د) بيضي

71 - شكل هندسي متناسب با رنگ آبي  چيست؟


الف) دايره                             ب) مثلث                                ج) مربع                                د) بيضي

72 - شكل هندسي متناسب با رنگ قرمز  چيست؟


الف) دايره                             ب) مثلث                                ج) مربع                                د) بيضي

73- كدام حالت رنگي زير قادر است تا محدوده رنگ وسيعتري در اختيار كاربر قرار دهد؟

 الف ) RGB                         ب) INDEX COLOR          ج) LAB COLOR               د) CMYK

74- متداولترين فرمت برنامه  فتوشاپ كدام يك از فرمت هاي زير است؟

الف) BMP                           ب) GIF                               ج) PSD                               د) TIF

75- كدام يك از فرمتهاي زير فرمت استاندارد ويندوز مي باشد ؟ 

الف) BMP                           ب) PSD                              ج)EPS                                د) PNG

76 - حالت رنگ CMYK  داراي چند كانال رنگ مي باشد؟ 

الف) يك                                ب) سه                                  ج) چهار                               د) كانال رنگ LACKB

77- كانال رنگي پيش فرض براي تصاوير جديد در برنامه فتوشاپ كدام است؟

الف) RGB                           ب) BITMAP                      ج) GRAY SCALE            د)CMYK

78- كدام كانال رنگي جهت استفاده در چاپ تصاوير رنگي مورد استفاده قرار مي گيرد؟

الف) RGB                           ب) CMYK                         ج) INDEX COLOR          د)  الف و ب

79 - كدام حالت رنگي زير رنگها از طريق دو كانال رنگي و تنظيم شدت روشنايي ايجاد ميشوند؟


 الف- RGB                          ب) LAB COLOR              ج)CMYK                               د) GRAYSCALE

80- براي ايجاد تنظيمات مربوط به برنامه فتوشاپ از كدام منو استفاده مي شود؟


الف) EDIT                          ج) LAYER                        ج) IMAGE                             د) WINDOWS


81 - در كادر محاوره اي PREFRENCE  كدام يك از تنظيمات زير انجام مي شود؟

الف ) گزينه هاي عمومي نمايش اطلاعات تنطيم و تفكيك رنگ گزينه هاي ابزار مقياسهاي خط كش و

ب) براي EXPORT  كردن يك فايل

ج)براي ارتقاء حافظه

د) گزينه هاي الف و ب

82 - براي بررسي كيفيت و محدوده رنگ از كدام منو استفاده مي شود؟


الف) LAYER                      ب) SELECT                       ج) FILE                             د) IMAGE

83- كدام يك پالتهاي زير اطلاعاتي در باره موقعيت اشاره گر موس و رنگها ارائه مي دهد؟

الف) SWATCHES              ب) ACTIONS                    ج) INFO                            د) COLOR

84- فرمانهاي SAVE , SAVE AS  در كدام منو قرار دارند؟ 

الف) WINDOW                  ب) EDIT                            ج) VIEW                           د) FILE

85 - براي ذخيره كردن يك فايل براي نخستين بار از كدام فرمان زير استفاده مي كنيم؟


الف) NEW                          ب) SAVE                           ج) SAVE AS                     د) OPEN

86 - براي مخفي يا آشكار كردن  پالتها از كدام منوي زير استفاده ميشود؟

الف) FILE                           ب) VIEW                           ج) SELECT                       د) WINDOW

87 - با استفاده از كداميك از ابزارهاي زير مي توان بزرگنمايي تصوير را افزايش يا كاهش داد ؟


الف ) Crop                           ب ) Move                           ج ) Hand                            د ) Zoom

88 - برا ي روشن تر گردن ناحيه انتخابي تصوير از كدام ابزار زير استفاده مي كنيم؟


الف) Dodge                         ب) Blur                               ج) Sharpen                              د) Burn

89 - كدام يك ابزار هاي زير باعث تيره تر شدن ناحيه انتخاب بر روي تصوير مي شود؟


الف) Dodge                         ب) Blur                               ج) Shapen                               د) Burn

90 - كدام ابزار زير براي محو كردن و مات كردن پيكسلها در تصوير مي شود؟


الف) Dodge                         ب) Blur                               ج) Sharpen                              د) Burn

91- كدام ابزار زير باعث تيز كردن  پيكسلها در ناحيه انتخاب مي شود؟


الف) Dodge                         ب) Blur                               ج) Sharpen                              د) Burn

92 - كدام ابزار زير باعث مخلوط كردن پيكسلهاي مجاور هم مي شود؟


الف) Dodge                         ب) Sponge                          ج) Smudge                             د) Burn

93 - كدام ابزار زير مثل كشيدن انگشت خيس بر سطح يك تصوير ميباشد؟


الف) Dodge                         ب) Sponge                          ج) Smudge                             د) Burn

94 - در كدام ابزار زير امكان روشن كردن يا تيره تر كردن تصوير وجود دارد؟


الف) Dodge                         ب) Blur                               ج) Smudge                             د) sponge

95 - كدام ابزار زير متضاد ابزار Burn  عمل مي كند؟

الف) Dodge                         ب) Blur                               ج) Smudge                             د) Sponge

96 - كدام ابزار زير متضاد ابزار Sharpen  عمل مي كند؟

الف) Dodge                         ب) Blur                               ج) Smudge                             د) Sponge

97 - با استفاده از كدام ابزار زير مي توان رنگهاي پيش زمينه وزمينه را از روي تصوير جاري در محيط كار برنامه نمونه برداري كرد ؟

الف ) Rubber Stamp            ب ) Paint Bucket                ج ) Eyedropper                       د ) Dodge

98 - براي حذف يكي از خانه هاي رنگي در پالت Swatches ، به هنگام كليك كردن روي آن خانه از كدام كليد زير استفاده  مي شود ؟

الف ) Shift                           ب )Alt                                ج ) Ctrl                               د ) هيچكدام

99 - با استفاده از كدام ابزار زير مي توان برش ايجاد شده روي تصوير را انتخاب نمود ؟


الف ) Magic Wand              ب ) Polygon Marquee        ج )Slice Selection               د ) Move

100 - به هنگام استفاده از كدام حالت تركيبي زير ، تصوير روشن تر مي شود ؟

الف ) Screen                        ب ) Soft Light                    ج ) Color Burn                        د ) Color Dodge

101 - از منوي Edit  براي انجام كدام عمل زير استفاده مي شود  ؟

الف ) مخفي و آشكار كردن كادر انتخاب                                   ب ) حذف اطلاعات كپي شده از روي حافظه RAM

ج  ) بررسي كيفيت و محدوده رنگ                                        د  ) برش تصوير

102 - براي ايجاد  بزرگنمايي در تصوير يا نمايش اندازه چاپي تصوير ، از كدام گزينه زير استفاده مي شود ؟

الف ) Layer                         ب ) Select                           ج ) منوي File   د )منوي View يا گزينه Print Size از نوار ابزار

103 -   براي تغيير ابعاد فايل ، از كدام منو استفاده مي شود ؟


الف ) Layer                         ب ) Edit                              ج ) Image                           د ) Select

104 -  با استفاده از كدام فرمان ، وضعيت كنترل درجه وضوح تصوير و ابعاد فايل را مي توان تغيير داد ؟


الف ) Image Size                 ب ) Preferences                  ج ) Purge                            د ) Canvas Size

105 -  فرمان Image Size در كداميك از منوهاي زير قرار دارد ؟

الف )‌ Window                     ب ) File                               ج ) Edit                              د )‌Image

106 -   فرمان Canvas Size در كداميك از منو هاي زير قرار دارد ؟

الف )‌ Window                     ب ) Edit                              ج ) Image                           د ) View

107 -  از منوي Edit  براي انجام كدام عمل زير استفاده مي شود ؟

الف ) بريدن ناحيه انتخاب          ب ) چسباندن يك تصوير از كليپ برد ج ) كپي كردن تصوير        د ) هر سه گزينه صحيح است

108 -  براي مخفي يا آشكار كردن پالت ها ، از كدام منوي زير استفاده مي شود ؟


الف ) Edit                            ب ) View                            ج ) Select                           د ) Window


چرا خدایی را نپرستم که مرا آفریده است و بازگشت همه به سوی اوست؟ (آیه 22 ، سوره یس)
۱۳۹۱/۶/۱۱ عصر ۰۸:۳۶
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در پاسخ
تشکر شده توسط : Papillon, بانو, dered, BATMAN
زرد ابری آفلاین
دوست قدیمی
***

ارسال ها: 847
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۱/۲/۳۰
اعتبار: 68


تشکرها : 10282
( 8714 تشکر در 516 ارسال )
شماره ارسال: #42
RE: تکنولوژی و سینما

109 -  برا ي پر كردن يك ناحيه انتخاب ، از كدام فرمان زير استفاده مي شود ؟


الف ) Fill                             ب ) Define Pattern             ج ) Paste                             د ) Copy

110 -  براي خنثي كردن آخرين عمل انجام شده در تصوير ، از كدام فرمان زير استفاده مي شود ؟


الف )‌Undo                          ب ) Purge                           ج )‌Import                           د ) Export

111 -  فرمان                        Undo  در كدام يك از منو هاي زير قرار دارد ؟

الف ) File                             ب ) Edit                              ج ) Image                           د ) Select

112 -  فرمان Image Size  ، تنظيم كدام يك از موارد زير را مقدور مي سازد ؟

الف ) در جه وضوح تصوير و وسعت صفحه طراحي                 ب ) ‌وسعت صفحه طراحي تصوير و ابعاد چاپ

ج  ) درجه وضوح تصوير و ابعاد چاپ                                   د  ) ابعاد پيكسل ها ، ابعاد چاپ و در جه وضوح تصوير

113 -  با استفاده از فرمان هاي Rotate Canvas  كدام عمل زير انجام مي شود ؟

الف )‌چرخش كل تصوير يا معكوس كردن آن                             ب )‌چرخش لايه ها

ج  ) چرخش مسير ها و معكوس كردن آنها                               د  ) هر سه گزينه درست است

114 با استفاده از كدام ابزار مي توان وظائف ابزارهاي جعبه ابزار را سفارشي كرد؟

الف) channels                      ب) نوار ابزار                         ج) action                            د) جعبه ابزار

115 - از ابزار Pen  برا ي انجام كدام عمل استفاده مي شود ؟

الف ) ايجاد مسير روي تصوير جهت ذخيره كردن آن براي مصارف بعدي                                  ب )‌ايجاد خطوط برداري و نبديل آنها به ناحيه انتخاب

ج  ) ايجاد خطوط برداري در اطراف ناحيه اي  از تصوير           د ) هر سه گزينه صحيح است

116 - از ابزار Pen  Freeform  براي رسم چه نوع مسيرهايي استفاده مي شود ؟

الف ) تبديل مسير به منحني                                                   ب ) رسم مسير هاي منحني شكل

ج )‌رسم مسير هاي آزاد و در جهت هاي مختلف                         د ) رسم مسير هايي كه متصل به لبه ها و حاشيه هاي تصوير است


117 - استفاده از كداميك از ابزار هاي زير ، گيره هاي روي مسير را حذف مي كند ؟


الف ) Freeform Pen             ب ) Direct Selection           ج )‌Delete Anchor Point          د ) Add Anchor Point

118 - براي برش يك تصوير ، به طور كامل از كدام ابزار استفاده مي شود ؟


الف ) Crop                           ب )‌Move                            ج ) Rectangular Marquee       د ) Lasso

119 - به هنگام استفاده از كدام ابزار زير ، مي توان تصوير را چرخاند و نقص موجود در آن را اصلاح كرد ؟


الف ) Move                         ب ) Lasso                           ج )‌Hand                                              د ) Crop

120 - با استفاده از كدام ابزار زير مي توان فاصله بين دو نقطه درتصوير را محاسبه كرد ؟


الف )‌Move                          ب ) Measure                       ج ) Crop                                              د ) Hand

121 -با استفاده از ابزار Measure  كداميك از اعمال زير را مي توان انجام داد ؟

الف ) محاسبه فاصله بين دو نقطه روي تصوير                          ب ) محاسبه ابعاد فايل

ج  ) محاسبه ظرفيت فضاي موجود در هارد ديسك                     د ) گزينه 1 و 3 صحيح است

122 - با استفاده از كدام ابزار زير مي توان ناحيه انتخابي به شكل چند ضلعي نا منظم رسم كرد ؟


الف ) Rectangular Marquee                                           ب ) Polygonal Lasso

ج ) Lasso                                                                      د ) Elliptical Marquee

123 - با استفاده از ابزار Magnetic Lasso ، چه نوع ناحيه انتخابي روي تصوير ايجاد مي شود ؟

الف )‌ناحيه انتخابي متصل به حاشيه هاي تصوير                       ب ) ناحيه انتخابي به شكل چند ضلعي نامنظم

ج  ) ناحيه انتخاب مستطيل شكل                                            د  ) ناحيه انتخاب دايره شكل

124 - براي انتخاب نواحي هم رنگ در تصوير بر اساس مقادير رنگ پيكسل ها ، از كدام ابزار زير  استفاده مي شود ؟

الف ) Polygonal Lasso        ب ) Magnetic Lasso           ج ) Lasso                            د ) Magic Wand

125 - كدام حالت تركيبي زير ، تصوير را در امتداد يك منحني تيره مي كند ؟


الف )‌Normal                        ب ) Screen                          ج ) Overlay                        د ) Multiply

126 - براي ذخيره كردن اطلاعات مربوط به رنگ و ناحيه انتخاب ، از كدام پالت زير استفاده مي شود ؟


الف ) Channels                    ب ) Path                             ج ) Action                          د ) Swatches

127 - كدام فرمان زير شامل فرمان هاي مربوط به ايجاد انتخاب هاي برداري و كار با مسير برداري است؟


الف ) Navigator                   ب ‌) Paths                            ج ) History                              د ) Cannels

128 - نتيجه كار كدام حالت تركيبي زير ايجاد رنگ هاي تند ( اغراق آميز )‌                              در تصوير است ؟


الف ) Color Burn                 ب )‌Hard Light                    ج )‌Volor Dodge                     د ) Screen

129 - در كدام حالت تركيبي زير ، طراحي با رنگ سياه هيچگونه تغييري در تصوير ايجاد نمي كند ؟


الف ) Hardlight                   ب )‌Soft Light                     ج ) Color Dodge                     د ) Color Burn

130 - كدام حالت تركيبي زير عكس حالت تركيبي Color Dodge  عمل مي كند ؟

الف ) Dissolve                     ب )‌Screen                           ج ) Hard Light                        د ) Color Burn

131 - در كدام حالت تركيبي زير ، طراحي با رنگ سفيد بيشترين ميزان تغييرات را سبب مي شود ؟


الف ) Soft Light                  ب ) Color Burn                   ج ) Color Dodge                     د ) Screen

132 - در كدام حالت تركيبي زير ، طراحي با رنگ سياه بيشترين تغييرات را سبب مي شود ؟


الف ) Color Dodge              ب ) Color Burn                   ج  ) Dissolve                           د ) Hard Light

133- كدام حالت تركيبي زير عمل حالت تركيبي Multiply  يا Screen    را روي پيكسل طراحي شده اعمال مي كند ؟

الف )‌Clear                           ب )‌Behind                          ج ) Multiply                       د )‌Overlay

134 - به هنگام استفاده از كدام حالت تركيبي زير ، پيكسل ها يي كه در زير مكان نما قرار دارند با رنگ پيش زمينه جايگزين مي شوند ؟

الف )‌ Overlay                      ب ) Dissolve                       ج )‌Normal                          د )‌Multiply

135 - كدام حالت تركيبي زير شبيه به تابيدن نور از يك نور افكن به تصوير است ؟


الف )‌Soft Light                   ب )‌Screen                           ج )‌Overlay                              د ) Dissolve

136 - براي وارد شدن به حالت Quick Mask از كدام كليد روي صفحه كليد استفاده مي شود؟

الف) Alt+Q                         ب) Q                                   ج) Cltrl+Q                              د)Ctrl+Alt+Q

137 -  در حالت Quick Mask                                           رنگ قسمتهاي انتخاب نشده تصوير چه رنگي مي شود؟

الف) سياه                              ب) سفيد                                ج) قرمز                                    د) بدون تغيير باقي مي ماند

138 - پالت هاي شناور داراي كدام يك از موارد زير مي باشند؟


الف) منوي باز شو                   ب) دكمه  Minimize               ج) دكمه Close                           د) همه موارد

139 - با كليك  روي آيكونهاي Background Color  و  Foreground Color كدام يك از كادرهاي محاوره اي زير باز مي شود؟

الف) Fill                              ب) Color Picker                  ج) Color Balance               د) Replace View

140 - پالتهاي شناور توسط كدام كدام منوهاي زير مخفي يا آشكار مي شوند؟


الف) Select                          ب) Layer1                          ج) Window                        د) View

141 - براي انتخاب يك قسمت يا يك تصوير به عنوان يك طرح از كدام فرمان زير استفاده مي شود؟


الف) Stroke                         ب)‌Paste                              ج) Copy                             د) Define Pattern

142 -  براي ايجاد تغيير شكل در ناحيه انتخاب شده يك كل تصوير از كدام منوي زير استفاده مي كنيم؟  

الف) View                           ب) Image                            ج) Select                            د) Edit

143 - فرمانهاي Show Grid  و  Show Guides  در كدام منو زير قرار دارد ؟ 

الف) Window                      ب) View                             ج) File                                د) Edit

144 - براي افزودن ماسك لايه و فعال كردن آن از كدام منوي زير استفاده مي كنيم؟


الف) Select                          ب) Channel                        ج) Layer                             د) Image

145 - براي افزودن ماسك لايه و تغيير ترتيب نمايش لايه ها از كدام منو استفاده مي شود؟


الف) Layers                         ب) Select                            ج) View                             د) Window

146 - از منوي Image  براي انجام كدام عمل زير استفاده مي شود؟

الف) كاليبره كردن برنامه                                                     ب) تعيين يك طرح به عنوان الگو

ج) تغيير حالت رنگ فايل                                                     د) حذف اطلاعات كپي شده از روي حافظه Ram

147 - ساده ترين راه براي تنظيم شدت رنگ و تيرگي چيست؟


الف) استفاده الز فرمان Brightness / Contrast                      ب) استفاده از فرمان  Color Balance

ج) استفاده از Hue / Saturation                                                                                    ج) الف و ب

148 - به چه منظور از فرمان Replace Color   استفاده مي شود؟

الف) تنظيم  ميزان اشباع

ب) تنظيم درجه روشنائي

ج) امكان ايجاد يك ماسك بر اساس رنگهاي مشخص در تصوير را فراهم مي كند

د) همه موارد

149 - منظور از جلوه لايه اي چيست ؟


الف)  جلوه هايي كه مي توانند به منظور ايجاد سايه در لايه ها و اشكال بكار روند؟

ب) جلوه هايي كه به منتظور ايجاد درخشندگي در لايه ها و اشكال بكار مي روند

ج) جلو هايي كه براي ايجاد حالت فرورفتگي و برجستگي در لايه ها و اشكال بكار مي روند

  د) همه موارد

150- از منوي IMAGE  كدام عمل زير قابل اجرا است؟

الف) ايجاد نسخه مشابه از يك فايل                                         ب) تنظيم رنگ تصوير

ج)‌تغيير حالت رنگ                                                            د) هر سه گزينه

151 فرمان apply image  براي انجام كدام مورد زير استفاده مي شود؟

الف) استفاده از شفافيت لايه                                                  ب) قرار دادن يك تصوير روي تصوير ديگر

ج) ايجاد تغيير در لايه                                                         د) تلفيق دو تصوير با يكديگر

152 براي خنثي كردن آخرين عمل اجرا شده بر روي تصوير از كدام گزينه زير استفاده مي شود؟

الف) undo                                                                      ب) purge                             ج) import              د) export

153 - كدام يك از اعمال زير را مي توان توسط گزينه Hue / Saturation    انجام داد؟

الف)  تنظيم درجه رنگ اشباع و روشنايي رنگ به صورت جداگانه

ب) تنظيم شدت رنگ و تيرگي

ج) تنظيم ميزان اشباع – روشنايي و ايجاد يك ماسك بر اساس رنگهاي مشخص در تصوير

د) تنظيم تعادل رنگ – درجه اشباع رنگ و كنتراست قسمتي از تصوير و يا كل آن

154 - كدام يك از موارد زير از طريق منوي SELECT  قابل اجرا است؟

الف) بار گزاري انتخاب            ب) ذخيره انتخاب                    ج) ايجاد جلوه لايه                   د) الف و ب

155 - براي فعال كردن خطوط شبكه از كدام فرمان زير استفاده مي كنيم ؟


الف) Show Grid                  ب) Clear Grid                     ج) Lock Grid                     د) Snap To Object

156 - چگونه مي توان يك لايه را حذف كرد؟


الف) تعيين لايه مورد نظر و فشردن كليد Delete                       ب) فعال كردن لايه و اجراي گزينه Delete Layer

ج) گزينه Delete Layer  از منوي Layer                             د) گزينه ب و ج

157 - با استفاده از كدام فرمان زير مي توان ابعاد و اندازه كادر  انتخاب را بدون ايجاد تغيير در ابعاد و اندازه تصوير داخل آن تغير داد؟

الف) Image Size                  ب)‌Transform                      ج) Treansform Selection    ج) Free Transform

158 -  براي انتخاب قسمتهاي انتخاب نشده تصوير از كدام گزينه زير استفاده مي شود؟


الف) Fill                              ب) Define Pattern              ج) Transform Selection      د) Inverse Selection


159 - براي ايجاد يك نسخه مشابه از قسمت انتخاب شده از كدام گزينه زير استفاده مي كنيم؟


الف) Copy – Past                ب) Cut                                ج) Inverse                          د) Clear

160 - كدام فرمان زير ناحيه انتخاب شده يا لايه مورد نظر را به صورت عمودي معكوس مي كند؟


الف) Flip Horizental            ب) Flip Vertical                  ج)Rotate 180                          د) Rotate 90 Cw

161 - كدام فرمان زير ناحيه انتخاب شده  يا لايه مورد نظر را به صورت افقي معكوس مي كند؟


الف) Flip Horizental            ب) Flip Vertical                  ج)Rotate 180                          د) Rotate 90 Cw

162 -  فرمان Skew  براي انجام چه تغييري در يك لايه يا ناحيه انتخاب شده استفاده مي شود؟

الف) به صورت اريب در آوردن لايه يا ناحيه انتخاب در راستاي افقي يا عمودي                          


ب) براي كج كردن لايه انتخاب


ج) براي ايجاد حالت پرسپكتيو

د) هر سه گزينه صحيح است

163 - جلوه  Bevel And Embos   به چه منظور در لايه ها استفاده مي شود؟

الف ) ايجاد نور روي تصوير يا عبارت تايپ شده موجود در لايه ها

ب - دائمي كردن Effect

ج) ايجاد حالت برجستگي يا فر رفتگي در عبارت تايپ شده يا تصوير موجود در لايه


د) ايجاد سايه در زير عبارت تايپ شده يا تصوير موجود در لايه

164 - كدام يك از گزينه هاي زير توضيحي است براي كانال ها؟


الف) محل ذخيره كردن ماسكها                                               ب) محل ذخيره نواحي انتخاب

ج) محل نگهداري كانالهاي رنگ                                            د) همه موارد

165 -  جلوه لايه اي Drop Shadow  چه عملي بر روي لايه انجام مي دهد ؟

الف) ايجاد نور روي تصوير يا عبارتهاي داخل لايه                    ب)  دائمي كردن Effect  هاي ماسك

ج)  برجسته سازي يا فرو رفتگي                                           د) ايجاد سايه  بر روي تصاوير موجود در لايه

166 - براي پنهان كردن بخشي از يك لايه به هنگام قرار گرفتن در حالت ماسك از كدام رنگ استفاده مي شود؟


الف) سفيد                              ب) سياه                                ج) قرمز                                د) آبي

167 - براي آشكار كردن بخشي از لايه به هنگام قرارگرفتن در حالت ماسك از كدام رنگ استفاده مي شود؟


الف) سفيد                              ب) سياه                                ج) قرمز                                    د) آبي

168 - ظاهر شدن علامت زنجير در كنار لايه به معناي چيست؟


الف) مخفي شدن لايه                ب) پيوند (Link)                     ج) آشكار شدن لايه                  د)  هر سه گزينه

169 - منظور از Layer 0  چيست ؟

الف) جدا شدن لايه از لايه زمينه                                            ب) امكان داشتن شفافيت در لايه

ج) امكان تغيير در حالت تركيبي لايه                                       د) همه موارد

170 - لايه هاي جديدي كه ايجاد مي شوند داراي كدام خصوصيت رنگ هستند؟


الف) سفيد                              ب) سياه                                ج) شفاف و بدون رنگ             د) همه موارد

171 - چگونه مي توان يك لايه را فعال كرد؟


الف) با High Light  كردن لايه

ب) با كليك بر روي Thumnail  نام آن لايه در فهرست لايه ها

ج) با كليك بر روي لايه مورد نظر در تصوير توسط ابزار Move

د) همه موارد

172 - براي يكي كردن و ادغام كردن تمام لايه ها با يكديگر از كدام گزينه زير استفاده مي كنيم؟


الف) Flatten Image             ب) Merge Down                ج) Merged Linked             د) Croup With Previous

173 - چگونه مي توان ماسك لايه راغير فعال نمود ؟


الف) كليك كردن روي ماسك لايه و خاموش كردن دكمه ماسك در پالت Layer    

 ب) حذف كردن ماسك لايه در پالت Layer

ج) پايين نگه داشتن Shift    و كليك كردن روي محتويات لايه در پالت Layers

 د) انتخاب يك لايه ديگر در پالت Layers

174 - به هنگام استفاده از ماسك لايه رنگهاي پيش زمينه و رنگهاي زمينه به جه رنگهايي تبديل مي شوند؟


الف) هر دو سياه                     ب)  قرمز                              ج) سفيد و سياه                            د) Expand

175 - كداميك از ابرارهاي زير پيكسلهاي موجود در تصوير را يكدست كرده و لبه هاي مشخص تصوير را هموار مي كند؟

الف) Burn                                                                      ب) Blur                                               ج) Dodge                     د) Smudge

176 - كداميك از ابزار هاي زير نقطه شروع عمل درگ را امتداد مسير حركت اشاره گر موس پخش مي كند؟


الف) Dodge                         ب) Blure                             ج) Smudge                             د) Burn

177 -  به چه منظور از پالت History  استفاده مي شود؟ 

الف) براي كنترل عناصر و اجزاء مختلف در تصوير

ب) براي ترسيم رنگ زمينه و پيش زمينه

ج) براي حذف حالتها و عملياتي كه روي فايل جاري اعمال شده است

د) براي كار با مسيرهاي برداري

178 - در پالت Info  كداميك ازاطلاعات زير نگهداري مي شوند؟

الف) اطلاعات مختلف در رابطه با موقعيت اشاره گر موس روي تصوير  

ب)‌اندازه انتخاب ، فاصله و زاويه هر بخش و قسمت روي تصوير

ج) اطلاعات رنگ موجود در محل و موقعيت اشاره گر موس روي تصوير 

 د) هر سه گزينه

179 - به چه منظور از پالت Navigator  استفاده ميشود؟

الف) كنترل عناصر و اجزاء مختلف بر روي تصوير                  ب) كنترل قلمهاي مختلف طراحي

ج) كنترل و ساخت نواحي انتخاب برداري بر روي تصوير          د) كنترل ميزان بزرگنمايي تصوير

180 - ابزار Magic Wend ‌چگونه انتخاب بخشهاي تصوير را تعيين مي كند؟

الف)‌بر حسب پيكسلهايي كه داراي رنگهاي مخالف و متضاد يكديگر هستند

ب) بر حسب پيكسلهايي كه داراي رنگهاي مشابه يكديگر هستند

ج) با كليك پياپي بر روي قسمتهاي مورد نظر روي تصوير

د) هر سه گزينه صحيح است

181 - به چه منظور از پالت Chanels استفاده مي شود؟

الف) ذخيره كردن اطلاعات مربوط به رنگ                              ب)‌ذخيره كردن اطلاعات مربوط به انتخاب

ج)گزينه الف و ب                                                              د)‌حذف كليه اعمال انجام شده روي فايل جاري

182 - از پالت Path   به چه منظور استفاده مي شود؟

الف) بارگذاري و ذخيره كردن نواحي انتخاب روي تصوير

ب)‌كنترل ميزان بزرگنمايي تصوير

ج) اجراي فرمانهاي مربوط به انتخاب برداري و كار با مسيرهاي برداري

د) گزينه الف و  ب

183 -  با استفاده از كدام ابزار مي توان تصاوير موجود در ناحيه انتخاب شده روي تصوير را پاك كرد؟


الف)  Airbrush                                                                ب)  استفاده از از فرمان Crop  از منوي Image

ج)  استفاده از فرمان Clear  از منوي Image                          د(  ابزار Eraser

184 -  توسط چه ابزاري ميتوان بخشي از تصوير را به شكل چهار ضلعي برش زده و قسمتهاي خارج از آن ناحيه را حذف كرد؟

الف) ابزار History Brush      ب) ابزار Crop                      ج) ابزار Rectangular Marquee د)  هر سه گزينه

185 - كداميك از ابزارهاي زير به طور تدريجي بخشي از يك تصوير را رنگ آميزي مي كند؟


الف) Airbrush                      ب) Paintbrush                     ج) Paint Bucket                      د) Gradient

186 - توسط كدام ابزار زير مي توان خطوط آزاد دستي با لبه ها و حاشيه هاي سخت ايحاد كرد؟


الف) Pencil                          ب) Airbrush                        ج)Paintbrush                           د) Line

187 -  براي باز كردن فايلهايي كه پسوند آنها سازگار با محتوياتشان نيست از چه فرماني استفاده مي شود؟


الف) Revert                         ب) Open As                       ج) Save As                              د) Place

188 - با  استفاده از ابزار Direct Selection                       كدام عمل زير قابل انجام است؟ 

الف)  تبديل مسير به مسيرهاي منحني شكل                               ب) انتخاب و جابجائي مسير ها و گره ها

ج) حذف گيره هاي موجود در مسير                                       د)  افزودن نقاط گيره اي به مسير

189 -  كدام يك از ابزار ها ي زير از رنگ پيش زمينه براي جايگزين كردن پيكسلها در تصوير استفاده مي كنند؟


الف) ابزار طراحي                   ب) ابزارهاي انتخاب                ج) ابزارهاي سودمند                     د)  ابزارهاي حرفه اي

190-  ابزارهاي History Brush  كدام عمل زير را انجام مي دهد؟

الف)‌طراحي آزاد بر روي تصوير

ب) حذف پيكسلهاي موجود در يك لايه و تبديل آنها به پيكسلهاي شفاف

ج) طراحي با اعمالي كه داراي سبك خاصي هستند

د) طراحي با نسخه اي از يك حالت يا تصوير فوري از تصوير در پنجره جاريچرا خدایی را نپرستم که مرا آفریده است و بازگشت همه به سوی اوست؟ (آیه 22 ، سوره یس)
۱۳۹۱/۶/۱۱ عصر ۱۰:۱۰
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در پاسخ
تشکر شده توسط : بانو, ناخدا خورشيد, Papillon, dered, BATMAN, مگی گربه
زرد ابری آفلاین
دوست قدیمی
***

ارسال ها: 847
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۱/۲/۳۰
اعتبار: 68


تشکرها : 10282
( 8714 تشکر در 516 ارسال )
شماره ارسال: #43
RE: تکنولوژی و سینما

انجمن  صنفي  آموزشگاه هاي آزاد  مشهد وا بسته به  سازمان  آموزش فني و   حرفه اي   خراسان رضوي

 


سئوالات  چهار جوابي    Free hand    درجه  1  پيشرفته   ستاندارد     58/62-1   مدت  35 ساعت      


1-      براي فرمان Group كدام گزينه ها را بايد انتخاب كرد؟

الف- Modify> Group          ب- File>Group                   ج- Window>Group            د- Xtras>Group 

2- كليد ميانبر براي انتخاب فرمان Groupچه مي باشد؟

الف -  Alt+G                       ب-  Ctrl +G                        ج- Shift +G                        د  -Alt+Ctrl+G

3-  در فرمان Group اگر عنصرها به صورت صحيح در يك گروه قرار نگيرد ممكن است چه اتفاقي بيافتد؟

الف -ممكن است همه عنصرها در حالت قفل شده قرار گيرند.         ب - ممكن است يكي از عنصرها در حالت قفل شده قرار گيرند.

ج -ممكن است همه عنصرها در حالت قفل شده قرار نگيرند.          د  -ممكن است يكي از عنصرها در حالت قفل شده قرار نگيرند.

4  -هرگاه بخواهيم گروه اي از اشيا را به شرايط اوليه قبل از گروه شدن بر گردانيم از كدام فرمان استفاده ميكنيم؟

الف -Group                         ب - Grouped                      ج -Ungroup                        د  -Ungrouped

5-كليد ميانبر براي انتخاب فرمان Ungroup چه ميباشد؟

الف –Alt +g                        ب – Ctrl +G                       ج –Ctrl +Shift +G              د  -Alt +Ctrl +G

6 - با استفاده از فرمان  lock  چه عملي صورت مي گيرد؟

الف -قفل كردن اشيا ءكه امكان حفظ موقت را فراهم مي كند.          ب - قفل كردن اشيا ءكه امكان حفظ دائمي را فراهم مي كند.

ج -قفل كردن اشيا ءكه امكان حفظ موقت و دائمي را فراهم مي كند.  د  -قفل كردن اشيا ءكه امكان حقظ موقتو دائمي را فراهم نمي كند.

7        - فرمان Lock در كدام يك از منوهاي اصلي Freehand مي باشد؟

الف Xtras –                         ب-   Combine                     ج-  modify                         د  -Join

8        - براي اتصال آميختگي به مسير از كدام دستور استفاده مي شود؟

الف - Split                           ب-   join                              ج-  Union                           د  -Blend 

9 - با كدام دستور مي توان برش اجزاي اضافي شكلهاي ترسيمي رابه وجود اورد؟

الف- Punch                          ب-  Union                           ج-  Intersect                       د  - هيچكدام

10 -دستور  Punchدر كدام يك از گزينه هاي زير انتخاب مي شود؟

الف -  Xtras>Union>Punch                                                                                     ب - Window >Combine>Punch

ج -Modify>Combine>Punch                                       د  -Modify>Union>Punch

11 -براي ايجاد يك جلوه اميختگي از كدام دستور استفاده مي شود؟

الف -Blend                          ب - Intersect                       ج -Punch                            د  -Group

12- براي اتصال امييختگي به مسير از كدام دستور استفاده مي گردد؟

الف -Blend Join to Path      ب - Join Blend to Path       ج -Union Join to Path        د  -Join Union to Path

13 - براي اتصال  آميختگي ايجاد شده به مسير مورد نظرتان چه بايد كرد؟

الف –براي اين كار هم آميختگي و هم مسير را در حالت انتخاب شده قرار مي گيرد .                      ب - براي اين كار فقط آميختگي را در حالت انتخاب شده قرار مي دهيم.

ج -براي اين كار فقط مسير را در حالت انتخاب شده قرار مي دهيم. د  -براي اين كار به هيچكدام از موارد فوق نياز نيست.

14 - به كمك كدام فرمان زير امكان مرتب كردن اشيا به راههاي مختلف وجود دارد؟

الف -Join Blend to Path      ب - Join                              ج -Group                            د  -Alige

15 - با استفاده از كدام كليد ميانبر زير امكان چيدن اشيا نسبت به وجه هاي  سمت راست فراهم مي شود؟

الف –Ctrl+Alt+3                 ب – Ctrl+Alt+4                  ج –Ctrl+Alt+2                   د  -Ctrl+Alt+R

 

16 - به ابزارهاي اضافي كه به برنامه Freehsnd  اضافه شده اند چه ناميده مي شوند؟

الف -Multimedia                 ب - Xtras                            ج -Xtars                             د  -Xtsra

17- كدام يك از ابزار هاي زير براي ايجاد لبه هموار در يك موضوع روش سريع و اساني را در اختيار شما قرار ميدهد؟

الف -Fisheye lens                ب - Spiral                           ج -3D Rotation                  د  -Smudge

18-  هرگاه از ابزار Smudge  استفاده مي شود براي ايجاد يك لكه از مركز به سمت خارج كدام كليد را بايد در حالت فشرده نگه داريم؟

الف -Alt                              ب - Ctrl                              ج -Alt+Ctrl                        د  -Shift

19 -از ابزار Spiral  به چه منظوري استفاده مي شود؟

الف –براي ايجاد انواع قوس       ب – براي ايجاد انواع مارپيچ     ج –براي ايجاد انواع خط بسته      د-براي ايجاد انواع خطوط بسته

 20-  به انواع مارپيچ ها در ابزار Spiral چه گفته مي شود؟

الف -Non-expanding ,Expanding                                  ب - No-expanding , Expanding

ج -Non ,extanding , Extanding                                    د  -No – extanding , extanding

21- شروع رسم يك مارپيچ به چند حالت ممكن است؟

الف –Center , out , Edge    ب – Corner, in,Edge          ج-  Center ,Edge ,out         د  -Corner ,Edge , Edge

22 -به كمك ابزار Fisheye Lens  كه باعث ايجاد شكل اعوجاج مي شود موضوعات به چه صورتي ديده مي شوند؟

الف –توپر                             ب – توخا لي                          ج –برجسته                           د  - اريب

23- در ابزار Fisheye Lens  به حالت محدب و مقعر چه گفته مي شوند؟

الف -Concave , Convex      ب - Concave , Convxe       ج -Convaxe , Convex        د  -Concave , Convax

24- هر گاه بخواهيم بكمك ابزار Fi sheye lens  يك اعوجاج دايره اي شكل ايجاد كنيم بايد همزمان كدام كليدرا در حالت فشرده نگه داريم؟

الف -Shift                            ب - CTRL                          ج -CTRL+Shift                  د  -Alt

  25- انواع نقاط شروع به چرخش در ابزار 3D Rotation چه مي با شند؟

الف -Mouse Click , Center of Selection                        ب - Center of Gravity , Origin

ج –موارد الف و ب                                                            د  - هيچكدام

26- به اصطلاح مركز جاذبه به ابزار 3D Rotation چه گفته مي شود؟

الف- Center of Gravity                                                  ج- Center of origin            

ب - Center of Selection                                                د  -Center of Center of Coordinats

27 - ناظمهاي 3D Rotation در چه حالت هايي مي با شند؟

الف -Hard , Easy                 ب - Easy , Expert               ج -Expert , Origin              د  -Easy , Origin

28 - براي انتخاب ابزار Arc  از نوار ابزار ……….. استفاده مي شود؟

الف-  Tools                          ب – Xtra Tools                   ج –موارد الف و ب                  د  -هيچكدام

29-براي نشان دادن قوس از جهتي به جهت ديگر در ابزار Arc  كدام گزينه را انتخاب مي كنيم؟

الف -Creat  Open  Arc        ب - Creat  Arc  Open         ج -Creat Filpped Arc         د  -Creat  Concave  Arc

30  -براي بستن ياباز كردن قوس به كمك ابزار Arc  كدام كليد بايستي در حالت فشرده قرار ميگيرد؟

الف -Alt                              ب - Ctrl                              ج -Shift                              + shift Alt

31 - به كمك ابزار Mirror  چه عملي صورت مي گيرد؟

الف -قرينه سازي                    ب - انعكاس                            ج -سايه زني                    د  -محدب و معقر كردن تصوير

32 - جلوه Multiple  كه به كمك ابزار Mirror  ايجاد مي شود چه عملي انجام مي شود؟

الف -موضوعات را  از سمت چپ به راست  نشان مي دهد           ب - موضوعات را از بالا به پاين نشان مي دهد

ج - موضوعات را در اطراف محورهاي متعدد نشان مي دهد.        د  -موضوعات را با دوروش (عمودي و افقي) بطور همزمان نشان مي دهد

33 - براي تنظيم جلوي Multiple  به كمك ابزار Mirror  كدام يك از حالت زير انتخاب مي شود؟

الف -Horizontal                   ب - Vertical                        ج -Rotate > Reflect           د  -Horizontal & Vertical

34-با استفاده از ابزار Graphic Hose  چه عملي را مي توان انجام داد.

الف -ذخيره نمودن موضوعات و كشيدن  آن روي صفحه براي نقا شي        ب - به كمك آن خانه هاي گرافيكي ترسيم مي شود.

ج -محلي براي رنگ آميزي طرحهاي گرافيكي                          د  -موارد  الف و ب

35‌ - انتخاب گزينه R andom  در كدام قسمت ابزار Graphic Hose و چه عملي را انجام مي دهد؟

الف –قسمت  Scale  و موضوعات را بدون ترتيب اعمال مي كند. ب - قسمت    optionو موضوعات را بدون ترتيب اعمال مي كند.

ج -قسمت  Scale و موضوعات را به ترتيب اعمال مي كند.                     د  -قسمت  Option و موضوعات را به ترتيب اعمال مي كند.

36 - در ابزار Graphic Hose  براي نظارت بر اندازه موضوعات از كدام گزينه ها كه در منوي گشودني      Scale وجود دارد استفاده مي شود؟

الف -Loop                                                                      ب - Random > Back and Forth         

ج -Loop , Back and Forth ,Rundom , Grid                  د  -Rondom , Uniform

37 -از ابزار Eyedropper  براي كشيدن رنگها از كار هنري و چكاندن آنها در تختانه …………. استفاده مي شود.

الف -Object                         ب - Mixer                         ج -Transform                        د  -Swatches 

38 - به كمك ابزار ………… مي توان در شكل موضوعات اعوجاج ايجاد كرد تا پاره خطهاي يك مسير به سمت داخل يا خارج منحرف شوند.

الف -Skew                           ب - Fisheye Lens             ج -3D Rotation                    د  -Bend

39-ابزار Bend در كدام نوار ابزار يافت مي شود؟

الف- Tools                           ب – Xtra Tools                   ج- TransForm                     د  -موارد الف و ب

40  -كدام گزينه در جعبه محاوره اي Bend  يافت مي شود؟

الف -Multiple                      ب - Scale                            ج -Amount                         د  -Fill

41-ابزار ……….. از مسيرهاي هموار پاكيزه استفاده مي نمايدو آنها را منظم مي كندو ناهموار مي كند.

الف -Roughen                     ب - Join Blend to Path       ج -Smudge                         د  -Fish eye Lens

42 - گزينه هاي موجود در ابزار Roughen  چه مي باشند؟

الف -Amount ,Shade ,Smooth                                      ب - Fill ,Storke ,Rough

ج -Scale , Amount, Smooth                                         د  -Amount,Rough ,Smooth

43 - در گزينه هاي Edge در ابزار Roughen كدام گزينه ا ست كه نقاط انحناداري اضافه مي كند تا لبه هموار به وجود آيد؟

الف- Amount                      ب - Rough                          ج -Smooth                          د  -Offset

44 - ابزار ……. براي ايجاد يك ترسيم آماري استفاده مي شود؟

الف -Graph                          ب - Work Sheet                  ج -Style                              د  -Chart

45 - براي مشاهده جلوه هاي تغيير سبك و ويژگيهاي نگاره هاي (G   raph )در ابزار Chart  روي كدام دكمه بايد كليك كنيم؟

الف -Apply                          ب - Import                          ج -Work Sheet                   د  -Edit

46-به كمك ابزار Chart  براي نمايش داده به عنوان درصدهاي كل مي توانيم از كدام ترسيم آماري استفاده كنيم؟

الف –ترسيم ستوني                  ب – ترسيم سطري                ج –ترسيم ناحيه اي(Pai)             د  -ترسيم گرد

47-كدام ابزار براي سايه زني در نوار ابزار Xtra Tools  استفاده مي شود؟

الف -Smudge                      ب - Roughen                      ج -Mirror                            د  -Shadow

49 - در ابزار Shadow  كدام گزينه مي تواند يك جلوه سه بعدي ايجاد نمايد؟

الف –Hard Edge                 ب – Soft Edge                   ج –Zoom                            د  -هيچكدام

 

50 -با انتخاب كدام گزينه از منوي F ill در ابزار Shadow مي توان سايه اي ايجاد كردكه رنگ آن روشن تر از موضوع اصلي باشد؟

الف -Shade                          ب - Tint                              ج -Color                             د  -Soft Edge

51  -كدام مجموعه از ابزارهاي زير جز ابزارهاي  X tra Tools  در Free hand  مي با شد؟

الف -Line,3d rotation,Mirror                                         ب - Smudge,Roughen,Knife

ج -Graphic Hose ,Sprial ,Shadow                                د  -Mirror , Smudge ,Shadow

52 - فرمان ……… اين امكان را مي دهد تا جلوه فرانمايي را شبيه سازي نمايد.

الف -Fractalize                    ب - Transparency               ج -Emboss                          د  -Inset Path

53-فرمان Trans Parency  در چه جايي واقع مي با شد؟

الف - Xtra >Distort > Trans parency                             ب - Xtra > Creat > Trans parency

ج -Xtra > Path Operation >Trans parency                   د  -Xtra > Clean up > Trans parency

54 - كدام پنجره محاوره اي در گزينه X  tras>colors  وجود دارد كه اين امكان رامي دهد تا رنگ موضوعات انتخاب شده را تغيير دهيم؟

الف -Emport Color              ب - Control Color              ج -Color Control                د  -Creat Color Libray

55 - براي تيره كردن رنگها در  Colors متعلق به Xtras  چه فرماني وجود دارد؟

الف -Darken Colors            ب - Lighten Colors             ج -Saturate Colors             د  -Desaturate Colors

56 - براي تبديل رنگها به مقياس خاكستري در  X tras > Color  چه دستوري وجود دارد؟

الف -Conver Grayscale       ب - Grayscale                     ج -Convert to Grayscale    Grayscale to Convert

57- فرمان حذف رنگهاي نامگذاري شده بي استفاده درون چه دستوري وجود دارد؟

الف -Xtras > Undelete        ب - Xtras > Delete             ج -Xtras > Del                   د  -Xtras > Dedelete

58 -فرمان Trap  (آذين بندي رنگ) دركدام محل وجود دارد؟

الف -Xtras > Clean up > Trap                                       ب - Xtras > Distort > Trap

ج -Xtras > Path Operation > Trap                                د  -Xtras > Creat > Trap

59 - كدام فرمان داخل Xtras > Distort  وجود دارد؟

الف -Transparency              ب - Emboss                        ج -Trap                               د  -Fractalize

60 -فرمان Simplify  كه باعث مي شود نقاط اضافي موجود در يك مسير حذف شود در كجا واقع است؟

الف -Xtras > Clean up >Simplify                                  ب - Xtras > Creat > Simplify

ج -Xtras > Creat > Simplify                                         د  -Xtras Path opreation > Simplify

61  -كدام فرمان در داخل فرمان Xtra > Path Operation  وجود دارد كه باعث مي شود مسيرهايي كه روي هم قرار گرفته اند به مسيرهاي جديدي تقسيم شوند؟

الف -Crop                            ب - Divide                          ج -Expand storke               د  -Punch

62 - با استفاده از فرمان Xtra > Path Operation > Crop  چه عملي انجام مي شود؟

الف -مسير هايي كه روي هم قرار گرفته اند به مسيرهاي جديدي تقسيم مي شوند

ب - يك جلوه فرانمايي را شبيه سازي مي كند

ج -به شما اين امكان را مي دهد تا  رونوشت هاي متعددي از يك موضوع ايجاد كرد

د  -همه موضوعا ت پاييني  مي شوند كه در قسمت پايين بالا ترين موضوع قرار دارند

 

 

 

63 - با استفاده از فرمان Xtra > Path > Operation > Inset Path  چه عملي انجام مي شود؟

الف –مي توان رونوشت هاي متعددي از يك موضوع ايجاد كرد    

ب - مسير هايي كه روي هم قرار گرفته اند به مسيرهاي جديدي تقسيم مي شند

ج -به ما اين امكان را مي دهد كه نقاط بيشتري به مسير اضافه كنيم 

د – ميتوان مسيري براي حركت دادن  به شكل تعيين نمود.

64-كدام فرمان ا ست كه درون X tras > Creat  وجود دارد و مي تواند نمايي از نواحي افزايش يا كاهش يافته يك پس زمينه را ايجاد كرد؟

الف -Inset Path                   ب - Divide                          ج -Crop                              د  -Emboss

65 - با استفاده از فرمان X tras > Distort > Fractalize  چه جلوه اي ايجاد مي شود؟

الف -جلوه سايه روشن                                                       ب - جلوه شبيه سازي        

ج -جلوه ايجاد رونوشت هاي متعدد از يك موضوع                    د  -جلوه دانه برفي

66 - در محل Xtras > Cleanup  چه فرماني وجود دارد كه شبيه به ابزار K nife  عمل مي كند؟

الف –Simplify                     ب – Reshape Area              ج –Remove Overlap          د  -هيچكدام

67-براي صادر كردن يك سند از چه فرماني استفاده مي شود؟

الف- File > Ixport               ب – File > Emport                  ج- Edit > Export                      د  -Edit > Import

68- صادر كردن تصاوير برداري چه نام دارد؟

الف -Export Eps                  ب - Export Esp                   ج -Impoer Eps                    د  -Emport Esp

69-براي ذخيره كردن يك سند قبلي به نام جديد از چه فرماني استفاده مي شود؟

الف -Save                            ب - Save as                         ج -Save us                          د  -Import

70-گزينه Save  متعلق به چه منويي مي با شد؟

الف – Edit                           ب - Text                             ج -File                                د  -Window

 

                                                                                     موفق باشيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 


چرا خدایی را نپرستم که مرا آفریده است و بازگشت همه به سوی اوست؟ (آیه 22 ، سوره یس)
۱۳۹۱/۷/۲۳ عصر ۱۲:۵۲
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در پاسخ
تشکر شده توسط : بانو, Papillon, dered, BATMAN, مگی گربه, باربوسا
زرد ابری آفلاین
دوست قدیمی
***

ارسال ها: 847
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۱/۲/۳۰
اعتبار: 68


تشکرها : 10282
( 8714 تشکر در 516 ارسال )
شماره ارسال: #44
RE: تکنولوژی و سینما

:heart:با درود به همه دانش پژوهان کافه:heart:

برای گرفتن دیپلم گرافیک باید 5 تا کتاب یا درس را بگذرانید.(البته از هفت خوان رستم راحت تره:D)

امروز جزوی کلاسی ام را برای اولین بار در سایت کافه کلاسیک قرار میدهم.زحمت زیادی برای تهیه آن کشیدم(بسی رنج بردم در این 4 ماه ..... khande)

این جزوه کاملترین جزوه برای دانش آموزان رشته گرافیک بر روی شبکه اینترنت می باشد.(تا این لحظه)

شهروند الکترونیک  e-citizen

از لینک زیر دانلود کنید

http://wdl.persiangig.com/pages/download...itizen.pdf

دانلود سوالات شهروند الکترونیک از لینک زیر

http://wdl.persiangig.com/pages/download...estion.rar


چرا خدایی را نپرستم که مرا آفریده است و بازگشت همه به سوی اوست؟ (آیه 22 ، سوره یس)
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ صبح ۰۹:۰۶
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در پاسخ
تشکر شده توسط : پرشیا, جیسون بورن, سی.سی. باکستر, ژان والژان, جو گیلیس, اسپونز, BATMAN, مگی گربه, کنتس پابرهنه, Kathy Day, باربوسا
اسکورپان شیردل آفلاین
ناظر انجمن
*****

ارسال ها: 512
تاریخ ثبت نام: ۱۳۸۹/۳/۱۱
اعتبار: 50


تشکرها : 5286
( 6636 تشکر در 289 ارسال )
شماره ارسال: #45
RE: تکنولوژی و سینما

یه سوال نرم افزاری :

جدیدا برام اتفاقی افتاد که مجبور شدم ویندوز رایانه ام رو تعویض کنم.

داشتم با و.ی پ.ی ا.ن تو اینترنت گشت میزدم که یک دفعه روی صفحه مونیتور اعلامیه ای با آرم اف بی آی ظاهر شد که به دلیل دانلود غیرقانونی کامپیوتر شما قفل می شود. برای باز کردن کامپیوترتان مبلغ 200 دلار {#smilies.huh} به حساب ما بریزید و کد دریافتی در همین صفحه وارد کنید وگرنه تا 48 ساعت دیگر به سه سال زندان محکوم میشوید!!

البته بنده ویندوز را عوض کردم و مشکل رفع شد ولی با توجه به اینکه با تعویض ویندوز بسیاری از برنامه ها و کوکی ها پاک می شوند سوال من اینست که راه حل دیگری برای این مورد وجود دارد یا خیر؟


طریقت سامورایی استوار بر مرگ است. آن‌گاه که باید بین مرگ و زندگی یکی را انتخاب کنی، بی‌درنگ مرگ را برگزین. دشوار نیست؛ مصمم باش و پیش رو. آن هنگام که تحت فشار انتخاب زندگی یا مرگ قرار گرفته‌ای، لزومی هم ندارد به هدف خود برسی {گوست داگ؛سلوک سامورایی}
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ عصر ۰۸:۲۶
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در پاسخ
تشکر شده توسط : BATMAN, باربوسا
زرد ابری آفلاین
دوست قدیمی
***

ارسال ها: 847
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۱/۲/۳۰
اعتبار: 68


تشکرها : 10282
( 8714 تشکر در 516 ارسال )
شماره ارسال: #46
RE: تکنولوژی و سینما

با درود به همه بچه های کافه کلاسیک

بعد از حدود 40 روز تلاش بالاخره جزوه دوم رو هم به پایان رسوندم. جزوه فلش ام ایکس 2004 مطابق با کتاب استاندارد سازمان فنی و حرفه ای . این جزوه علاوه بر 500 سوال ، حاوی تمامی کلمات مهم کتاب و همچنین تصاویری از تقریبا تمامی نرم افزار فلش می باشد و توسط زرد ابری برای کافه کلاسیک تهیه شده است. تقدیم به همه شما عزیزان:heart:

جزوه فلش ام ایکس 2004(Flash MX 2004)

از لینک زیر دانلود کنید

http://wdl.persiangig.com/pages/download...m/test.pdfچرا خدایی را نپرستم که مرا آفریده است و بازگشت همه به سوی اوست؟ (آیه 22 ، سوره یس)
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ صبح ۰۱:۴۲
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در پاسخ
تشکر شده توسط : پرشیا, ژان والژان, BATMAN, کنتس پابرهنه, باربوسا
Papillon آفلاین
دوست قدیمی
***

ارسال ها: 141
تاریخ ثبت نام: ۱۳۸۹/۳/۳۱
اعتبار: 27


تشکرها : 5668
( 1337 تشکر در 90 ارسال )
شماره ارسال: #47
RE: تکنولوژی و سینما

سلام ، بنده اخیرا یه نرم افزار دانلود کردم که حجمش 5.1 Gb که (6 پارت 800 + 1 پارت 300 mb) هست. این فایل ها که فشرده شده بصورت rar. هستند حاوی یک فایل ISO میباشند . برای اکستراکت این فایل ها از نرم افزار های winrar و 7zip استفاده کردم اما این ارور رو میده:

و بعد از اکستراکت فایل ایجاد شده جدید ISO نیست  و پوشه جدید حاوی یک سری فایل های rar. هست . حتی باز هم فایل ها رو Repair کردم اما باز جواب نداد . دوستان می توانند راهنمایی کنند باید چیکار کنم ؟


بنگر ز صبا دامن گل چاک شده / بلبل ز جمال گل طربناک شده / در سایه گل نشین که بسیار این گل / در خاک فرو ریزد و ما خاک شده
۱۳۹۲/۴/۴ عصر ۰۳:۳۰
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در پاسخ
تشکر شده توسط : باربوسا
Classic آفلاین
صاحب کافه
*********

ارسال ها: 793
تاریخ ثبت نام: ۱۳۸۸/۱/۲۷
اعتبار: 47


تشکرها : 6871
( 6074 تشکر در 445 ارسال )
شماره ارسال: #48
RE: تکنولوژی و سینما

(۱۳۹۲/۴/۴ عصر ۰۳:۳۰)Papillon نوشته شده:  

و بعد از اکستراکت فایل ایجاد شده جدید ISO نیست  و پوشه جدید حاوی یک سری فایل های rar. هست . حتی باز هم فایل ها رو Repair کردم اما باز جواب نداد . دوستان می توانند راهنمایی کنند باید چیکار کنم ؟

به احتمال زیاد , فایل مورد نظر ناقص است.

البته نخست ببینید که آیا فایل های دانلود شده به صورت کامل دانلود شده اند ( بوسیله آزمایش حجم آنها ) . چون برخی مواقع فایل های حجیم بدون اینکه تا آخر دانلود شوند پیام complete می دهند.

اگر از این بابت مطمئن شدید احتمال زیاد هست که فایل ها به صورت ناقص در اینترنت آپلود شده باشند که در این باره کاری نمی توان کرد مگر اینکه همان فایل ها را از منابع دیگر دانلود کنید.


اینهمه کافه توی دنیا هست , اونوقت شما درست اومدین به کافه ی ما
۱۳۹۲/۴/۴ عصر ۰۶:۲۶
مشاهده وب سایت کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در پاسخ
تشکر شده توسط : Papillon, ژان والژان, واتسون, باربوسا
اکتورز آفلاین
مشتری همیشگی
***

ارسال ها: 382
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۱/۴/۲۱
اعتبار: 39


تشکرها : 2393
( 3957 تشکر در 194 ارسال )
شماره ارسال: #49
RE: تکنولوژی و سینما

(۱۳۹۰/۱۲/۲۰ عصر ۰۳:۳۸)سناتور نوشته شده:  

دوست عزیز چون فیلم من تایمش با زیرنویس یکی نیست نمی تونم با virtualdubو یا mkv merg اون رو به هم بچسبونم ضمنا برنامه virtual dub توانایی خوندن فایل mkv رو نداره.

من مشکلم این هست که تایم و زمانفیلم با هم یکی نیست.میگن با پریمیر میشه این کار رو کرد ولی پریمیر هم خیلی سنگینه و هم خیلی سخته.نرم افزاردیگه ای نیست.

جناب سناتور عزیز

گرچه از زمان ارسال سوال شما مدت زیادی گذشته اما اگر هنوز بر این مشکل راه حلی نیافتید اینجا مطرح کنید تا بصورت کامل روش سینک کردن صدا و فیلم مورد نظرتان در پریمر را برایتان توضیح دهم.

کار مشکلی نیست و نیازی نیست که سوای خود پریمر شما پلاگینی نصب کنید.

( فقط پریمر 6.5 را تهیه نمایید بقیه اش با من )


در این درگە کە گە گە کــُــە کــَــە و کــَــە کــُــە شود ناگە
ز امروزت مشو غرە کە از فردا نەای آگە
۱۳۹۲/۴/۵ صبح ۰۳:۰۹
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در پاسخ
تشکر شده توسط : سناتور, باربوسا
سناتور آفلاین
مشتری کافه
*

ارسال ها: 646
تاریخ ثبت نام: ۱۳۸۹/۲/۴
اعتبار: 36


تشکرها : 3690
( 4539 تشکر در 390 ارسال )
شماره ارسال: #50
RE: تکنولوژی و سینما

دوست عزیز اگر زحمت آموزش سینک کردن رو بگذاری خیلی لطف میکنید.

حالا اگر تصویر هم باشه که خیلی ممنون میشم.

۱۳۹۲/۴/۵ عصر ۰۸:۵۵
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در پاسخ
تشکر شده توسط : اکتورز, باربوسا
اکتورز آفلاین
مشتری همیشگی
***

ارسال ها: 382
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۱/۴/۲۱
اعتبار: 39


تشکرها : 2393
( 3957 تشکر در 194 ارسال )
شماره ارسال: #51
RE: تکنولوژی و سینما

(۱۳۹۲/۴/۵ صبح ۰۳:۰۹)اکتورز نوشته شده:  

(۱۳۹۰/۱۲/۲۰ عصر ۰۳:۳۸)سناتور نوشته شده:  

دوست عزیز چون فیلم من تایمش با زیرنویس یکی نیست نمی تونم با virtualdubو یا mkv merg اون رو به هم بچسبونم ضمنا برنامه virtual dub توانایی خوندن فایل mkv رو نداره.

من مشکلم این هست که تایم و زمانفیلم با هم یکی نیست.میگن با پریمیر میشه این کار رو کرد ولی پریمیر هم خیلی سنگینه و هم خیلی سخته.نرم افزاردیگه ای نیست.

جناب سناتور عزیز

گرچه از زمان ارسال سوال شما مدت زیادی گذشته اما اگر هنوز بر این مشکل راه حلی نیافتید اینجا مطرح کنید تا بصورت کامل روش سینک کردن صدا و فیلم مورد نظرتان در پریمر را برایتان توضیح دهم.

کار مشکلی نیست و نیازی نیست که سوای خود پریمر شما پلاگینی نصب کنید.

( فقط پریمر 6.5 را تهیه نمایید بقیه اش با من )

(۱۳۹۲/۴/۵ عصر ۰۸:۵۵)سناتور نوشته شده:  

دوست عزیز اگر زحمت آموزش سینک کردن رو بگذاری خیلی لطف میکنید.

حالا اگر تصویر هم باشه که خیلی ممنون میشم.

بروی این دوتا چشمم:ccco 

تازه ویندوز زدم  و هنوز برنامه های موردنیازم رو نصب نکردم / حتمآ تاچندروز دیگر بشیوهء تصویری همراه باتوضیحات اینجا قرار میدهم.


در این درگە کە گە گە کــُــە کــَــە و کــَــە کــُــە شود ناگە
ز امروزت مشو غرە کە از فردا نەای آگە
۱۳۹۲/۴/۶ صبح ۰۱:۳۸
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در پاسخ
تشکر شده توسط : سناتور, باربوسا
اکتورز آفلاین
مشتری همیشگی
***

ارسال ها: 382
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۱/۴/۲۱
اعتبار: 39


تشکرها : 2393
( 3957 تشکر در 194 ارسال )
شماره ارسال: #52
RE: تکنولوژی و سینما

آموزش سینک کردن صدای فیلم ( دوبله ) با صدا و تصویر فیلم اصلی با نرم افزار پریمر6.5 .

:!z564b : بدلیل بالا بودن حجم تصاویر ، سرویس آپلودر و سرعت اینترنتم جواب نمیداد و ناچار با پایین آوردن حجم تصاویر از کیفیت آنهانیز کاسته شد.شما به بزرگیتان ببخشید.

ابتدا پروژهء جدیدتان در پریمیر6.5 را باز کنید:

[تصویر: 1372628159_3053_5b64086e66.JPG]

تنظیمات پروژه تان را بر روی ( دی وی / پال رئال / استاندار 48 khz  کی اچ زد) قرار دهید. توجه کنید این آدرس در چند کادر تکرار شده است ، شما مطابق شکل عمل کنید.

[تصویر: 1372628251_3053_fc01bdadf4.JPG]

پس از باز شدن پریمر شما به دلخواه میتوانید محیط برنامه را تنظیم کنید( تنظیماتی که میبینید من قرار داده ام ، تنظیماتیست که من چندسال است با آن کارکرده و برایم راحت است ، شما میتوانید به دلخواه خود کادرهایتان را بچینید و ابزارهای اضافی را هایدین کنید ) / در قسمتی که تیک زده ام ( داخل بین 1 ) فیلمتان را فراخوانی کنید ( فرمت فیلم را میتوانید قبلآ به " avi یا wmv ای وی آی و یا دبلیو ام وی " که مناسب هستند با برنامه ای دیگر تغییر بدهید / برنامهء پیشنهادی " JetAudio" یا "Total Video Converter")

[تصویر: 1372628325_3053_c8fc1dc1f9.JPG]

مطابق شکل زیر فیلمتان را جستجو و بارگذاری کنید. من یک سکانس از فیلم سریع و مرده را  جهت تمرین انتخاب کرده ام .

[تصویر: 1372628610_3053_a923a6576a.JPG]

فیلمهایتان را به درون ( تایم لاین بکشید یا ادد کنید ) صدای فیلم خود بهمراهش می اید ، ضمن اینکه به شکلی دیگر شما میتوانیید آنها را جدا گانه به داخل تایم لاین بکشید که الان لازم به توضیح نیست.

توجه : پروژهء تان را ذخیره کنید و در جریان کار هرچنددقیقه یک بار آن را ( سیو از ) کنید . ( کلید میانبر کنترل+اس ctrl+s).

توجه : اگر جایی خطا کردید با کلید میانبر ( کنترل+زد ctrl_z) میتوانیید به عقب برگردید.

[تصویر: 1372628738_3053_e3c0e2c2a2.JPG]

با فعال سازی ( کلیک کنید ) ابزاری که مشخص کرده ام شما میتوانید بر روی لاین تصویر و صدا حرکت کنید و فیلم نمایش داده میشود.

[تصویر: 1372623679_3053_8501d0f9b3.JPG]

با استفاده از این ابزار و کلیک کردن بر یکی از لایه های مورد نیاز و ( کلیک چپ را نگه دارید ) حرکت دادن لایه ، شما میتوانید آن را به عقب و جلو هدایت کنید.

[تصویر: 1372623813_3053_2354f44ca3.JPG]

لایه های ( صوت و تصویر ) فیلم اصلیتان را مطابق شکل شماره گذاری شده قفل نمایید تا در هنگام استفاده از ابزار برش آنها نیز کات نخورند.

شما میتوانید به دو روش " فعال سازی تیغک " و یا در محل مورد نظرتان کلیک راست کرده و مطابق شکل بر روی گزینهء اول ( رازور ات ادیت لاین ) کلیک چپ کنید. محل مورد نظر بریده میشود.

توجه کنید : اگر لاین تصویریتان بصورت فریم بندی نبود در همان قسمت که کلیک راست کنید میتوانید در قسمت " تایم لاین ویندو آپشن " لاین تصویر را مطابق میلتان تنظیم کنید.

[تصویر: 1372623993_3053_e3c667b636.JPG]

اگر دقت کنید در این قسمت من برروی فیلم دومم کات کردم ( تنظیم با ارتعاشات خطی که در لاین صدا دیده میشود و ریز و درشتی این ارتعاشات بیانگر دیالوگ یا موزیک برجستهء فیلم میباشد ) و دیالوگ فیلم دوبله را با دیالوگ فیلم اصلی سینک کرده ام.

در این حالت اولین دیالوگ فیلم تا اینجا سینک میباشد وهمچنین اگر دقت کنید با برشی که در فیلم ایجاد شده تصویر ها نیز همزمان شده اند ( دقت کنید به فریمهایی از فیلم که " جین هاکمن " در آن حضور دارد ).

[تصویر: 1372624266_3053_7086b23065.JPG]

میبینید که اتوماتیک سایر دیالوگها نیز تا حدودی برابر شده اند ، پس دیگر شمانیازی به فیلم دومتان ندارید و میتوانید آن را حذف کنید. ( دقت کنید لاینهای صوتیتان قفل باشند و تنها قفل لاین راشهای تصویری آزاد باشد).

[تصویر: 1372624608_3053_a83c2146ce.JPG]

[تصویر: 1372624938_3053_f16a01cf00.JPG]

در ادامهء کار وهنگام هماهنگ کردن دیالوگ ها و موسیقی فیلم احتمالآ به قسمتی برخورد کنید که در فیلم دوبله سانسور شده است. شما میتوانید این قسمت را رد کرده تا به اولین دیالوگ پس از آن میرسید. لاین صدارا برش داده و به جلو هدایت کنید. سپس دوباره لاین صدارا سینک کنید. دیالوگهای زبان اصلی و موسیقی فیلم جاهای خالی راپرمیکنند.

[تصویر: 1372625082_3053_47f5a34da3.JPG]

با تنظیم این کادر شما میتوانید کوتاهی و بلندی فیلمتان را بر روی فریم دلخواه تنظیم کنید و تا اینجای کارتان و مدت زمانی که باقی مانده است راببینید ، میتوانید این کار را در ابتداهم انجام دهید. من یک ثانیه را برای کار پیشنهاد میکنم ، زیرا هم تعداد فریمها و هم خط صدا دراین حالت استاندارد نمایش داده میشوند. ( کلید میانبر/ کنترل+منفی و کنترل+مثبت )

[تصویر: 1372625453_3053_cabfcd2a64.JPG]

پس از اتمام کلی و سینک کردن کامل صدا و تصویر، در اینجا شما دیگر نیازی به صدای اصلی فیلم ندارید ، غیراز قسمتهایی که سانسور شده بود و یا موزیک و صداهای حاشیه ای فیلم که در دوبلهء آن کیفیت مناسبی نداشت و شما برش داده بودید.

[تصویر: 1372625964_3053_b66427e541.JPG]

قسمتهای اضافه راحذف کنید و قسمتهای مورد نیاز را...

[تصویر: 1372626076_3053_8e4f3dc9e5.JPG]

کمی به دو طرف بکشید و سپس با استفاده از این ابزار (کروس فید طولز)  هردو لاین صدا را برروی هم فید کنید تا در هنگام نمایش فیلم صدای فیلم یک دفعه بالا و پایین نشود.

ابزار را انتخاب کنید و در قسمتهای مورد نیاز یک بار برروی لاین اصلی و یک بار برروی لاین دوم کلیک کنید. با این کارصدااتوماتیک و به شیوه ای نرم درهم ادغام میشود.

[تصویر: 1372626207_3053_c02b3a341c.JPG]

[تصویر: 1372626363_3053_28ee1c2505.JPG]

اگر صدای دوبله ضعیف بود با این ابزار آن را تنظیم کنید .( روی گزینه کلیک چپ را نگه دارید تا نمایان شود )  ابزار را انتخاب کنید سپس بر روی خط قرمزی که در کادر میبینید قرار دهید و آن را به بالا یا پایین بکشید.

[تصویر: 1372626473_3053_5b420d2734.JPG]

در انتها هنگامی که کارتان به پایان رسید به دو شیوه میتوانید فیلمتان را " رندر " کنید.

1 : با زدن کلید ( اف8 ) و تعین مسیر مورد نظر، مستقیم فیلمتان به ( ای وی آی ) با حجم سنگین تبدیل میشود.

2 : برنامهء ( نرم افزار پروکودر) را بر روی کامپیوترتان نصب کنید و مطابق مسیری که در تصویر میبینید ، فیلمتان را به هر فرمتی که میخواهید با حجم مناسب رندر کنید. حجم فیلمتان در این حالت پایین تر است.

توجه : نهایت زمانی که پروکدر رندر میکند تا 120 دقیقه است.

[تصویر: 1372626606_3053_c777aaa72a.JPG]

در حال رندر:

این کادر زمان انتظار و حجمی که باید رندر شود را نشان میدهد ( براساس تعداد فریم ها ).

فیلمهایی با فرمتی غیر از ( ای وی آی ) برای تدوین سنگینتر هستند و هم در هنگام کار هم در هنگام تبدیلشان سرعت شمارا بیشتر میگیرند.

[تصویر: 1372626981_3053_6508485871.JPG]

امیدوارم مفید بوده باشد

موفق باشـــــــــد:heart:


در این درگە کە گە گە کــُــە کــَــە و کــَــە کــُــە شود ناگە
ز امروزت مشو غرە کە از فردا نەای آگە
۱۳۹۲/۴/۱۰ صبح ۰۱:۱۵
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در پاسخ
تشکر شده توسط : Papillon, پرشیا, Classic, BATMAN, بانو, سناتور, حمید هامون, زرد ابری, مگی گربه, Kathy Day, سرهنگ آلن فاکنر, واتسون, باربوسا, پیرمرد, سنباد
سناتور آفلاین
مشتری کافه
*

ارسال ها: 646
تاریخ ثبت نام: ۱۳۸۹/۲/۴
اعتبار: 36


تشکرها : 3690
( 4539 تشکر در 390 ارسال )
شماره ارسال: #53
RE: تکنولوژی و سینما

جناب اکتورز عزیز با تشکر از شما .اگر امکانش هست این آموزش رو درغالب یک فایل PDF هم بگذارید.

۱۳۹۲/۴/۱۱ عصر ۰۹:۴۲
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در پاسخ
تشکر شده توسط : اکتورز, زرد ابری, باربوسا
اکتورز آفلاین
مشتری همیشگی
***

ارسال ها: 382
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۱/۴/۲۱
اعتبار: 39


تشکرها : 2393
( 3957 تشکر در 194 ارسال )
شماره ارسال: #54
RE: تکنولوژی و سینما

(۱۳۹۲/۴/۱۱ عصر ۰۹:۴۲)سناتور نوشته شده:  

گر امکانش هست این آموزش رو درغالب یک فایل PDF هم بگذارید.

سعیم راکردم جناب سناتور عزیز اما متاسفانه نتونستم درستش کنم ، فایل وردش هم زیادجالب نبود تا در قالب ( فشردهء زیپ ) قراردهم.

( درکل این یکی روبلدنیستم ) باعرض معزرت.shrmmm!


در این درگە کە گە گە کــُــە کــَــە و کــَــە کــُــە شود ناگە
ز امروزت مشو غرە کە از فردا نەای آگە
۱۳۹۲/۴/۲۳ صبح ۰۳:۲۰
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در پاسخ
تشکر شده توسط : سناتور, باربوسا
سناتور آفلاین
مشتری کافه
*

ارسال ها: 646
تاریخ ثبت نام: ۱۳۸۹/۲/۴
اعتبار: 36


تشکرها : 3690
( 4539 تشکر در 390 ارسال )
شماره ارسال: #55
RE: تکنولوژی و سینما

(۱۳۹۲/۴/۲۳ صبح ۰۳:۲۰)اکتورز نوشته شده:  

(۱۳۹۲/۴/۱۱ عصر ۰۹:۴۲)سناتور نوشته شده:  

گر امکانش هست این آموزش رو درغالب یک فایل PDF هم بگذارید.

سعیم راکردم جناب سناتور عزیز اما متاسفانه نتونستم درستش کنم ، فایل وردش هم زیادجالب نبود تا در قالب ( فشردهء زیپ ) قراردهم.

( درکل این یکی روبلدنیستم ) باعرض معزرت.shrmmm!

دوست عزیز هیچ کاری نداره نرم افزار برای تبدیل نوشته به سایر فرمتها زیاده .مثلا شما می تونید فایلتون رو روی word پیاده کنید و بعد اون رو به pdf تبدیل  کنید.مثلا این نرم افزار می تونه خیلی راحت فایل شمارو به pdf تبدیل کنه

PDFCreator 1.7.1 ساخت فایل PDF

۱۳۹۲/۴/۲۸ صبح ۰۹:۳۲
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در پاسخ
تشکر شده توسط : اکتورز, ژان والژان, زرد ابری, BATMAN, باربوسا
کاپیتان اسکای آفلاین
کاپیتان
*

ارسال ها: 355
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۰/۴/۳۱
اعتبار: 49


تشکرها : 1957
( 4240 تشکر در 288 ارسال )
شماره ارسال: #56
تغییر فرمت و برش فیلم

آشنایی با نرم افزار Pavtube Blu-ray Video Converter Ultimate برای برش بخشی از فیلم و یا قسمتی از کادر فیلم و گرفتن تمام خروجی های ویدیویی موجود.

این نرم افزار بهترین نرم افزار موجود برای کانورت نمودن فیلم، برش دادن بخشی از فیلم و حتی برش دادن بخشی از قاب فیلم (Crop) و یا قرار دادن آرم و لوگوی خودتان بر روی فیلم می باشد.

در صورت نیاز به گرفتن خروجی صدای یک فیلم یا حتی چسباندن یک صدا به فیلم این نرم افزار بهترین است.

فیلم آموزشی آن را می توانید با حجمی بسیار کم و کیفیتی بالا تماشا و یا دانلود نمایید:

http://www.aparat.com/v/VizRd

سرزنده و پایدار باشید.


ارادتمند: کاپیتان اسکای
۱۳۹۳/۲/۶ عصر ۰۵:۱۰
مشاهده وب سایت کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در پاسخ
تشکر شده توسط : ژان والژان, پرشیا, BATMAN, سی.سی. باکستر, سناتور, Kathy Day, بانو, Papillon, برت گوردون, سروان رنو, سرهنگ آلن فاکنر, واتسون, پروفسور, زرد ابری, باربوسا, پیرمرد
پروفسور آفلاین
هفت خط
***

ارسال ها: 43
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۹/۲/۲۲
اعتبار: 14


تشکرها : 553
( 527 تشکر در 43 ارسال )
شماره ارسال: #57
RE: تکنولوژی و سینما

نت فلیکس چیست و چطور غول دنیای سرگرمی شد

منبع بی.بی.سی


شرکت نت فلیکس یکی از شرکتهای پخش آنلاین فیلم و سریاله که به دلیل تنوع محصولات و اشتراک ارزونتر، محبوبیت ویژه ای نزد مخاطبانش داره.

کافیه یک اینترنت پر سرعت و وسیله ای متصل به شبکه داشته باشید که صفحه نمایشگر داشته باشه. از تلوزیونهای هوشمند بگیرید تا کنسولهای بازی، براحتی می تونین به نت فلیکس وصل بشید. (در مورد ایران اما و اگرهایی وجود داره که در همین پست اشاره می کنم).

پیدایش و شکل گیری:

۲۹ اوت سال ۱۹۹۷ بود که "مارک راندولف" مدیر بازاریابی و "رید هیستینگز" ریاضیدان تصمیم گرفتند در آمریکا شرکتی رو تاسیس کنند برای فروش و کرایه نسخه "دی‌وی‌دی" فیلم‌های سینمایی از طریق ارسال پستی به مردم. شرکتی که "نت‌فلیکس" نام گذاری شد. 


با ورود به قرن بیست ویک و اوج‌گیری پیشرفت‌های تکنولوژی به خصوص در حوزه اینترنت و امکان دسترسی آسون‌تر، ارزون‌تر و البته سریع‌تر مردم به دنیای مجازی، فصل جدیدی در توسعه "نت‌فیلیکس" رقم خورد. خیلی زود بجای دی وی دی پلیر، اینترنت با «پخش آنلاین» بستر عرضه و نمایش محصولات نت فلیکس شد. سال گذشته آماری منتشر شد که نشون می‌داد، نت‌فیلیکس ۱۵ درصد از پهنای باند اینترنت کل دنیا را در اشغال خود داره!

البته نت‌فلیکس پا رو از عرضه محصولات موجود در بازار فراتر گذاشته و حالا در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تولید آثار بصری در دنیاست مثلا فیلم مکزیکی «روما» که در سال 2018 جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی، کارگردانی و فیلمبرداری رو برده بود از تولید تا توزیع کار نت فلیکس بود.


نت فلیکس به رونق بخشی صنعت فیلم و سریال همه کشورها کمک شایانی کرده و می کنه، نمونه اش همین سریال خودم La casa de papel که نت فلیکس پس از پخش 15 قسمت از  آنتنا 3 اون رو که داشت رو به افول می رفت از این شبکه تلوزیونی اسپانیایی خرید و محبوب تمام عالم و آدم کرد. نمونه دیگه سریال ترکیه ای عطیه یا هدیه Atiye با بازی سوپر استار برن سات که در سال 2019 برای نت فلیکس ساخته شد. بعبارتی الان 190 کشور دنیا می تونن براحتی این سریال ترکیه ای رو تماشا کنند!


نت فلیکس در ایران

تا پایان سال 2016 میلادی 190 کشور از جمله ایران در فهرست خدمات گیرندگان این سرویس قرار گرفته بودند. اما برای ایرانی ها که از طرفی با تحریم آمریکا و از طرف دیگه با فی.لتر حکومتی مواجهند دسترسی به این سرویس چندان آسون نیست.


هرچند نت فلیکس سعی کرد شرایط سرویس دهی رو تسهیل کنه مثلا قبلا برای خرید اشتراک نت فلیکس باید با یک ویزا کارت یا مسترکارت اقدام می کردید ولی الان داشتن یک اپل آیدی کافیه. اونهایی که از محصولات اپل (آیفون) استفاده می کنند. می تونند اپلیکیشن نت فلیکس رو در اپ استور سرچ، دانلود و نصب کنند و با گیفت کارت آیتیونز اشتراک چند دلاریش رو بپردازند و بطور کاملا قانونی و حلال! درهای بهشت نت فلیکس رو روی خودشون باز کنند (البته با فیل.ترشکن)

اما چه کاریه؟! مشکلات عدیده باعث شده که در ایران، دانلود غیر قانونی فیلم‌ها هنوز راحت‌ترین گزینه باشه... و خدا خیر بده سایت های دانلود ایرانی رو، مخصوصا اونها که هنوز اشتراک گرفتن رو باب نکردن و رایگان هر فیلم و سریالی رو از شیرمرغ تا جون آدمیزاد در اختیار مخاطبان بحرانزده قرار می دن. مثلا همین ربه کای جدید و زیبای نت فلیکس رو می شه فعلا رایگان با زیرنویس فارسی در این آدرس دانلود کنید :دی


گاهی اوقات آتش بس مهمترین بخش یک جنگ است
۱۳۹۹/۸/۹ عصر ۰۵:۲۷
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در پاسخ
تشکر شده توسط : Kathy Day, کنتس پابرهنه, زرد ابری, Classic, مارک واتنی, لوک مک گرگور, سروان رنو, آلبرت کمپیون, پرنسس آنا, باربوسا, پیرمرد
سروان رنو آفلاین
پلیس انجمن
******

ارسال ها: 2,162
تاریخ ثبت نام: ۱۳۸۸/۱/۲۶
اعتبار: 85


تشکرها : 11539
( 19146 تشکر در 1602 ارسال )
شماره ارسال: #58
کازابلانکا و هوش مصنوعی

این داستان هوش مصنوعی  که این روزها حسابی در بورس هست  داره به همه جای زندگی انسان سرک می کشه و انگار کم کم می خواد پاش به سینمای کلاسیک و بازیگران قدیمی هم باز بشه.

مطلب زیر از نهال موسوی در عصر ایران جالب هست:

asriran.com/003lto

نمی دونم خودش نوشته یا ترجمه هست.shakkk! اما همونطور که در نمونه فیلم مورگان فریمن هم دیده میشه کار اینقدر تمیز هست که نمیشه فرق اش رو با بازیگر اصلی تشخصیص داد ! اما خب وقتی تو می دونی که مثلا در این کازابلانکای 2 یا 3 , اون بازیگر بوگارت و برگمن واقعی نیست حس عجیبی به آدم دست میده. مثل یک فیلم که بر اساس واقعیت تاریخی ساخته میشه و یک فیلم که بر اساس تخیل ساخته میشه. شاید ..

.. شاید نسل Z یا اون کسی که بعدها به دنیا میاد و اصلا کازابلانکای اصلی رو ندیده باشه خیلی راحت با اون نسخه ها ارتباط برقرار کنه و حتی نقص های نسخه اصلی را هم برطرف کنند و ...

خلاصه دنیای عجیبی خواهد بود :ccco

کازابلانکا و هوش مصنوعی


رویاهای ما زندگی واقعی ما هستند .
۱۴۰۲/۴/۳۰ صبح ۱۱:۵۶
مشاهده وب سایت کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در پاسخ
تشکر شده توسط : شارینگهام, رابرت, مارک واتنی, Emiliano, باربوسا, مراد بیگ, Classic, مورفیوس, BATMAN, آدمیرال گلوبال, کنتس پابرهنه, کوئیک, پیرمرد, سنباد, آرلینگتون, khavari, pari persona, لوک مک گرگور
ارسال پاسخ